Förnyelse av recept

Om du tidigare fått medicin utskriven på mottagningen kan du i vissa fall förnya receptet utan något nytt läkarbesök. Ring på 08-512 562 00 eller logga in  via www.1177.se för förnyelse av recept.