Patientinformation

 

Patientavgifter

Husläkare 200 kronor
Distriktssköterska 100 kronor
Barn/ungdom under 18 år 0 kronor
Äldre över 85 år 0 kronor
Samtalsterapi 100 kronor
Sent återbud / uteblivet besök Full patientavgift

Observera landstingets avbokningsregler som innebär att avbokningar (även barn och äldre) senare än 24 timmar före utsatt tid debiteras! Frikort gäller inte för detta.

 

Högkostnadsskydd

I högkostnadsskyddet räknas avgifter hos husläkare, distriktssköterska, specialistläkare, sjukgymnaster, akutbesök på sjukhus m.m.

Besöken registreras nu i E-frikortstjänsten. Det innebär att du inte behöver ha med dig eller få ett högkostnadskort, utan alla besök registreras elektroniskt och är kopplade till ditt personnummer.

När du nått beloppet 1150 kronor får du ett frikort (elektroniskt) som gäller i ett år räknat från det första besöket.

Om du ändå skulle vilja ha ett fysiskt frikort kan du beställa hem det via www.1177.se

 

 

Nyttiga länkar

Vårdgarantin i Stockholm läns landsting

Patientnämnden i Stockholms läns landsting