Psykoterapeut

Med eller utan remiss från läkare har du möjlighet att boka tid hos våra psykoterapeuter.

Våra terapeuter är legitimerade psykoterapeuter med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT).

 

Eva Stenlund     

Leg. psykoterapeut

 

 

Ann-Sofie Rossi    

Leg. psykoterapeut

Carin Lövmar   

Leg. psykoterapeut