Psykoterapeut

Med eller utan remiss från läkare har du möjlighet att boka tid hos våra psykoterapeuter.

Våra terapeuter är legitimerade psykoterapeuter med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT).

 

 

 

Eva Stenlund

Leg. psykoterapeut


  

Ann-Sofie Rossi   

Leg. psykoterapeut

 

 

Carin Lövmar   

Leg. psykoterapeut