Influensavaccination;

På grund av Covid-19 kommer vi i år att ha bokade vaccinationstider på vårdcentralen för patienter som är listade på Roslags Näsby Husläkarmottagning (övriga patienter rekommenderas att vända sig till sin egen vårdcentral).

Du bokar din tid på 08-512 562 00, knappval 4.

Vänligen notera att det är mycket viktigt att du kommer på angiven tid. Det kommer inte att finnas möjlighet att sitta och vänta i lokalerna - detta för att undvika trängsel - och om du missar din tid behöver du boka en ny.

Klä dig gärna i kortärmat för att vi lätt ska kunna nå överarmen. Undvik skjortor, blusar och trånga kläder. Inga övriga ärenden så som tidsbokningar eller receptförnyelser kommer att kunna hanteras på vaccinationstiden.

Meddela sjuksköterskan om ni äter blodförtunnande medicin. Vi är tacksamma om ni kommer utan sällskap för att säkerställa att så få människor som möjligt rör sig i lokalerna.

Tillsammans hjälps vi åt att skapa säkra vaccinationer i pandemitider!