Distriktssköterska

På distriktssköterskemottagningen kan du få hjälp med bland annat:

  • Sårvård, omläggningar och borttagning av stygn
  • Blodtrycksmätningar
  • EKG efter läkarordination
  • Öronspolning efter läkarordination
  • Katetervård
  • Läkemedelsadministration
  • Vaccinationer
  • Utprovning av hjälpmedel och inkontinensartiklar
  • Hälsofrämjande och hälsoförebyggande rådgivning
  • Hemsjukvård

Jannika Ekström

Distriktssköterska

Karin Olsson

Distriktssköterska

Cecilia Tillman

Sjuksköterska

Nina Petterson

Sjuksköterska