Distriktssköterska

På distriktssköterskemottagningen kan du få hjälp med bland annat:

  • Sårvård, omläggningar och borttagning av stygn
  • Blodtrycksmätningar
  • EKG efter läkarordination
  • Öronspolning efter läkarordination
  • Katetervård
  • Läkemedelsadministration
  • Vaccinationer
  • Utprovning av hjälpmedel och inkontinensartiklar
  • Hälsofrämjande och hälsoförebyggande rådgivning

Jannika Ekström

Leg. Distriktssköterska

 Karin Olsson      

  Leg. Distriktssköterska

 Cecilia Tillman   

  Leg. Sjuksköterska

 Nina Petterson    

 Leg. Sjuksköterska

Teres Fagerström

Leg. sjuksköterska