Rehabkoordinator

I samband med din sjukskrivning finns möjlighet att få kontakt med en rehabkoordinator (REKO) som erbjuder stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Rehabkoordinatorns uppgift är att koordinera olika insatser kring dig som är sjukskriven. Vår rehabkoordinator är Louise Baik.

Rehabkoordinatorns roll

Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga.

Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

Sekretess

Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.

Kontakta mottagningen på 08-51256200 om du önskar komma i kontakt med Rehabkoordinatorn.