Basal hemsjukvård

Hemsjukvård erbjuds i särskilda fall efter medicinsk bedömning av våra läkare. 

Vid frågor om hemsjukvården, kontakta oss på 08-512 562 00.