Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa 

Vi erbjuder psykologbedömning, rådgivning, stöd och kortare behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (0-17 år). Det kan exempelvis handla om nedstämdhet, oro eller kriser. Neuropsykiatriska utredningar erbjuds ej.

Familjer kan vända sig till oss med bekymmer som ännu inte vuxit sig så pass stora att psykiatrisk specialistvård behövs. Om så ändå bedöms vara fallet erbjuder vi rådgivning och vidareremittering.

Familjerna kan kontakta mottagningen själva eller remitteras hit oavsett var barnet/ungdomen är listad, remisstvång föreligger inte. För att psykologisk behandling ska kunna påbörjas måste vårdnadshavarna ge sitt samtycke.

Just nu har vi tyvärr tillfälligt intagningsstopp, då kön vuxit sig alltför lång. Kontaktuppgifter till andra mottagningar i länet finns här.


Louise von Warnstedt   

Leg. psykolog

Vår legitimerade psykolog Louise von Warnstedt har lång erfarenhet av arbete med barn och unga med olika grad av psykisk ohälsa. Hon har bl.a. arbetat på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Danderyd och på Huddinge sjukhus samt som skolpsykolog. 

 

Kontaktuppgifter till andra mottagningar i länet finns här.