Covid-vaccination

2021-01-04
Vaccininformation

Här hittar du Region Stockholms senaste information om Covid-vaccination:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/

Vi kommer löpande att uppdatera hemsidan med mer specifik information om hur vaccinationerna kommer att gå till via vårdcentralen när vi har mer information.