Covid-vaccination

2021-10-05
Vaccininformation

Vi uppdaterar löpande med mer specifik information om hur vaccinationerna går till.

Läs mer här.


Här hittar du Region Stockholms senaste information om Covid-vaccination:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/