Nu öppnar vår huvudvärksmottagning!

2023-03-14
Nu startar vi vår huvudvärksmottagning på Roslags Näsby husläkarmottagning med fokus på att hjälpa dig med svårbehandlad huvudvärk.

Har du huvudvärk som är återkommande? Upplever du att det är svårt att dämpa den? Nu startar vi vår huvudvärksmottagning på Roslags Näsby husläkarmottagning med fokus på att hjälpa dig med svårbehandlad huvudvärk. Du som patient har hos oss möjlighet att träffa en specialist inom neurologi med lång erfarenhet av just huvudvärksproblematik. Huvudvärksmottagningen har ett interdisciplinärt arbetssätt, vilket innebär att du som patient är del i teamet och att vi tillsammans med dig gör en plan för handläggning och behandling. I ett första skede ingår våra smärt- och huvudvärkskunniga specialistfysioterapeuter, från vår verksamhet Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter, i teamet. På sikt kommer teamet att utökas med andra professioner. För att komma till vår huvudvärksmottagning behöver du vara listad på Roslags Näsby husläkarmottagning och först besöka din husläkare som gör en bedömning om du skall remitteras till specialist. Välkomna!